Ihmiset ovat erilaisia. Toisistaan poikkeavat ajattelu- ja toimintamallimme ohjaavat meitä niin oppijoina, havainnoijina kuin kuluttajinakin. Saman asian voi kokea niin monella tavalla. KETTU panostaa tämän näkökulman huomioimiseen ja yksilölliseen laadun tuottamiseen.

Rakkaudesta palveluun 

KETTU

 

VALMENNUSTA JA FASILITOINTIA

LUONTAISET TAIPUMUKSET™

~ Jos et ajattele, miten ajattelet, ajattelet aina samalla tavalla. ~ 

~ Fasilitaattori organisoi, ohjaa ja ”opettaa kalastamaan”. Hän auttaa ihmisiä tekemään sitä itse. ~ 

 

Tanja toteuttaa lisensoidut LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennukset pedagogisella ammattitaidolla ja osallistujia inspiroiden. Kunkin organisaation pitkäjänteisiin kehittämistarpeisiin vastaavan valmennuksen tarkempi teema suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Teema voi olla esimerkiksi

 • työyhteisöjen kehittäminen
 • vuorovaikutuksen kehittäminen
 • asiakaskohtaamiset
 • asiakasymmärryksen lisääminen

Nämä erilaisuuden ja henkilökohtaisten vahvuuksien ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen pohjautuvat valmennukset sopiva tiimeille, johtoryhmille, esimiehille tai asiakasrajapinnassa työskenteleville.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysit tiimivalmennuksineen soveltuvat hienosti myös pitkäkestoista hyötyä tavoitteleviin yritysten virkistyspäiviin. Fasilitoimme tarvittaessa ammattitaidolla myös muuta ohjelmaa tiimipäiviin.

Lue lisää:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™  -menetelmä

Tanja valmentajana

Tanja on Sitran ja DialogiAkatemian kouluttama Erätauko-fasilitaattori. Erätauko-menetelmällä ohjataan osallistujat tasapuoliseen ja rakentavaan keskusteluun hankalissakin tilanteissa. Sopii erinomaisesti LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuksen yhteyteen, jos yhteisöllä on mielen päällä jokin ajankohtainen keskusteluntarve.

Lue lisää: 

Mitä on Erätauko?  

Sujuvasanaista, visuaalista ja kohdennettua

VIESTINTÄÄ

~ Sävyt ja sanavalinnat liittyvät kiinteästi siihen, mitä ihminen kokee. ~
 • Kirjoitukset lehtiin, julkaisuihin ja markkinointiin
 • Markkinointiviestinnän palveluita
 • Markkinoinnilliset tarinat organisaatiosta ja henkilöstöstä
 • Kuvitusvalokuvat arkistosta ja tilauksesta

Referenssejä:
LinkedIn-profiilissa
Instagram-tilillä

Asiakkaina yrityksiä ja yhdistyksiä, sanomalehtiä, jäsenlehtiä, ammattilehtiä sekä yritysten ja yhdistysten kuvapankkeja

asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä

Palveluiden muotoilua

~ Asiakaskokemuksesta 2/3 on tunnetta, tehtävämme on olla selvillä noista tunteista.~

~ Omalta kartalta ei voi ratkoa toisten ongelmia. ~

Palvelumuotoilupakettiin kuuluu:
 • Asiakasymmärryksen hankinta palveluiden kehittämistä varten
 • Asiakkaan kokeman palvelupolun muotoilu
 • Ratkaisujen kehittäminen ja testaus
 • Uudet ratkaisumallit kehitettyinä aidon asiakasymmärryksen pohjalta
Lue lisää esim. palvelumuotoilu viestinnässä ja markkinoinnissa

TANJA JA KETTU

Monialainen yrittäjä Tanja Meronen inspiroituu ihmisten auttamisesta sekä luovuutta vaativien projektien toteuttamisesta. Hän on kehittämisorientoitunut toiminnan nainen, jonka tekeminen näyttäytyy vastuullisuutena ja loppuun saakka hiottuina lopputuloksina. 

KETTU-yrityksensä Tanja perusti rakkaudesta laadukkaaseen ja aidosti asiakaslähtöiseen palveluun. Hän kouluttaa, kirjoittaa ja valokuvaa sekä muotoilee palveluita viiden tutkinnon pohjalta. Hänen monialainen osaamisensa on syntynyt 30 vuoden työkokemuksesta yrityksissä, julkisella sektorilla sekä järjestötyössä. Voit lukea tarkemmin tämän pedagogian, kouluttamisen ja viestinnänkin taitajan taustasta hänen LinkedIn-profiilistaan.

Luontaisia taipumuksiaan Tanja toteuttaa yrittäjyytensä lisäksi vapaaehtoistöissä ikäihmisten, verenluovuttajien ja vanhempaintoimijoiden parissa. Energiaa toimeliaisuuteensa hän ammentaa retkeillen yksin tai lastensa kanssa upeassa suomalaisessa luonnossa. Mukanaan hänellä on retkiriippumatto sekä kamera.

Lähdetkö mukaan seikkailuun?

 

INSPIROIVA KETTU

KETTU-nimi syntyi talvisesta kohtaamisesta ketun kanssa. Tanja pohti metsäretkellä hangessa tarpoessaan mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi, kun eteen ilmestyi lumikuonoinen kettu. Se katsoi viisaan näköisenä pitkään, syvälle silmiin sanoen: ”Tanja, kyllä sinä uskallat. Nyt tai ei koskaan!” 

Ketun esimerkkiä seuraten, haluaa Tanja auttaa asiakkaitaan tunnistamaan piilevät vahvuutensa ja kannustaa heitä jalostamaan niistä toimintaa kohti unelmiaan.

YHTEYSTIEDOT

KETTU valmennus ja viestintä
Tanja Meronen
Y-tunnus 1824077-4
 040 7560 838

tanja.meronen@kettu.fi